چهارشنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۲
فولاد خوزستان
23 مه 2022

۹۰درصد سولفورزدایی فولاد خوزستان در اختیار خوارزمی

در حال حاضر 18 مخزن از 20 مخزن پنج واحد احیاء مستقیم مجتمع عظیم فولاد خوزستان با جاذب‌های سولفورزدایی تولیدی گسترش فناوری خوارزمی بارگذاری شده‌اند.

عدم الحاق به فولاد خوزستان، مرگ فولاد اکسین را رقم می‌زند! 04 آوریل 2022
همزمان با نشانه شناسی جریان تخریب در فضای مجازی؛

عدم الحاق به فولاد خوزستان، مرگ فولاد اکسین را رقم می‌زند!

شرکت فولاد خوزستان بارها اعلام آمادگی کرده که در فرآیند واگذاری سهام، تمامی موارد قانونی و بدون در نظر گرفتن شرایط همجواری، اجرایی شود و سهام شرکت فولاد اکسین به قیمت روز کارشناسی و به فولاد خوزستان واگذار شود. از سوی دیگر، جریان و حرکت خزنده و مشکوک و البته کم تعدادی از حواشی رسانه! در خوزستان نیز این روزها به موازات برخی تنگ نظری ها و ایجاد اختلال در روند الحاق فولاد اکسین به فولاد خوزستان ، آغاز به فعالیت به ویژه در کانال های تلگرامی مشکوک نموده که موافق انجام این اتفاق مبارک و خجسته ( الحاق فولاد اکسین به فولاد خوزستان ) نیست و هدف از تخریب مسوولان فولاد خوزستان نیز در همین راستا ارزیابی می گردد.