دوشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۱
فیلسوف
مختصری درباره زندگی ابن سینا دانشمند برجسته ایرانی 23 آگوست 2022
به مناسببت روز پزشک؛

مختصری درباره زندگی ابن سینا دانشمند برجسته ایرانی

ابن سینا متولد ۱ شهریور ماه ۳۵۹ ه.ش در شهر بخارا(پایتخت ازبکستان کنونی) بوده و در ۲ تیر ۴۱۶ ه.ش در شهر همدان درگذشت.