شنبه, ۱۲ آذر , ۱۴۰۱
قاعده 99
قاعده ۹۹ چیست؟ 15 سپتامبر 2022

قاعده ۹۹ چیست؟

پادشاهی به وزیرش گفت: دقت کردی، همیشه خدمتکارم از من خوشحال‌تر است در حالی که او هیچ چیز ندارد!! و منِ پادشاه که همه چیز دارم، حال و روزِ خوبی ندارم!!؟ وزیر گفت: سرورم شما باید قاعده ۹۹ را امتحان کنید!!