پنج شنبه, ۲۰ بهمن , ۱۴۰۱
محدودیت
۳۰ درصد کادر بهداشت و درمان کاشمر به کرونا مبتلا شدند/جهت کنترل این ویروس به مشارکت مردم نیاز داریم 19 نوامبر 2020

۳۰ درصد کادر بهداشت و درمان کاشمر به کرونا مبتلا شدند/جهت کنترل این ویروس به مشارکت مردم نیاز داریم

مدیر شبکه بهداشت و درمان کاشمر گفت: متأسفانه ۳۰ درصد کادر بهداشت و درمان شهرستان به کرونا مبتلا شدند؛ جهت کنترل این ویروس، قطعا به مشارکت بیشتر مردم نیاز داریم.