یکشنبه, ۶ آذر , ۱۴۰۱
محرومیت زدایی،
کلنگ پروژه آب رسانی به روستاهای عشایری بخش انابد بر زمین خورد 02 ژوئن 2022

کلنگ پروژه آب رسانی به روستاهای عشایری بخش انابد بر زمین خورد

کلنگ پروژه آب رسانی به روستاهای عشایری بخش انابد با حضور نماینده مردم ترشیز در مجلس شورای اسلامی بر زمین خورد.