چهارشنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۲
مدیریت شهری
سد معبر یکی از معضلات مدیریت شهری در میبد 05 آوریل 2022

سد معبر یکی از معضلات مدیریت شهری در میبد

سد معابر عمومی‌ و اشغال پیاده روها و پارک‌ها و باغ‌‌‌های عمومی‌ برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری طبق تبصره یک، بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مکلف به جلوگیری است.