جمعه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۲
مدیر عامل
با شناسایی نیازهای فناورانه، موانع فناوری واحدهای تولیدی برطرف می شود/ شناسایی نیازهای فناورانه ۱۰ واحد تولیدی در سال ۱۴۰۰ 05 جولای 2022
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل خبر داد:

با شناسایی نیازهای فناورانه، موانع فناوری واحدهای تولیدی برطرف می شود/ شناسایی نیازهای فناورانه ۱۰ واحد تولیدی در سال ۱۴۰۰

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل گفت: با ارائه بسته های حمایتی، نیازهای فناورانه واحدهای تولیدی شناسایی و برطرف می شود.