دوشنبه, ۱ مرداد , ۱۴۰۳
منطقه
اقتدار در پهنه دریا 08 مه 2023

اقتدار در پهنه دریا

ایران آموخته است که نمی‌توان چشم امید به سازوکارها و قوانین بین‌المللی داشت بلکه باید با استفاده از ابزار قدرت مانع از تحقق اهداف طرف مقابل شد. به همین خاطر در هفته گذشته ما شاهد رویکرد قاطعانه و اقدام متقابل نیروی دریایی ارتش و سپاه و توقیف نفتکش آمریکایی بودیم. ایران به درستی سیاست چشم در مقابل چشم و نفتکش در مقابل نفتکش را پیاده کرده است.