دوشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۱
منطق
تعیین عوارض به زیان صنایع 13 آوریل 2022

تعیین عوارض به زیان صنایع

کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: در کالاهایی که مازاد عرضه وجود دارد منطقی نیست عوارضی گذاشته شود، این کار زمانی است که کسری عرضه یا مازاد تقاضا وجود دارد و اول باید نیاز داخل برطرف شود.