سه شنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۱
ناکارآمد
آقای رییس جمهور ، اصناف را هم ببینید؛روسایی که قند دلشون آب نمی شود 21 آوریل 2022
آیا دستور رییس جمهور شامل اصناف هم می شود؟

آقای رییس جمهور ، اصناف را هم ببینید؛روسایی که قند دلشون آب نمی شود

رییس جمهور دستورداده است تا افراد ناکارآمد دولت بل که در اقتصاد دست داشتند بروند اما افرادی که بیش از یک دهه است دراصناف هستند وباعث وبانی امروز هستند آیا می روند؟