دوشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۱
نوجوانان
روندهای موثر بر تحولات پاییز ۱۴۰۱ 07 نوامبر 2022
یادداشت/قسمت سوم (کالبدشکافی ناآرامی های اجتماعی)

روندهای موثر بر تحولات پاییز ۱۴۰۱

دلیل اصلی ناآرامی‌های اجتماعی پاییز ۱۴۰۱، بیش و پیش از آنکه ماهیت امنیتی، سیاسی و یا حتی اقتصادی داشته باشد، ماهیت فرهنگی دارد که در عرصه ذهنی و ذائقه عاطفی منجر به تفاوت در رویکردها و تعارض میان دو سبک زندگی شده است.

رؤیا های نوجوانی 23 ژانویه 2021
یادداشت/مجتبی صاحب زمانی

رؤیا های نوجوانی

زندگی این بزرگ مردان، به ما ‏نوجوانان نشان می دهد که می توانیم با بهره گیری از استعداد هایمان به رؤیا هایی که در خیال مان در حال عبور است، دست پیدا کنیم.