سه شنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۱
نیروی متخصص
17 آوریل 2022

به تولید کننده رایگان نیروی متخصص برای کشور های توسعه یافته تبدیل شده ایم

عدم نگهداشت نیروهای متخصص یکی از مشکلات سال‌های اخیر کشور است.