دوشنبه, ۱ مرداد , ۱۴۰۳
هادی شهابیان
«باغبان گلها باش» / مسیح منطقه ترشیز 11 مه 2023
آخرین دست نوشته مربی و معلم شهید هادی شهابیان؛

«باغبان گلها باش» / مسیح منطقه ترشیز

«همراه با شمیم عطرهای بهاری در انتظار رویش کدام گل نشسته‌ایی؟ شکفته، می‌دانم، باور نمی‌کنی؟! در برق نی نی چشمانت، احساس می‌کنم  که جشن گرفته دلت، بهار آزادی را تبریک و تهنیت! باغبان گلها باش»