پنج شنبه, ۲۰ بهمن , ۱۴۰۱
هیأت رئیسه
انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف سراسر کشور در هاله ای از ابهام 12 مه 2022
آیا منتظر انتخابات برای خاص گرایان هستند؟

انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف سراسر کشور در هاله ای از ابهام

وفق قانون نظام صنفی باید دبیرخانه هیات عالی نظارت براصناف نسبت به برگزاری انتخابات اتاق اصناف شهرستانهای کشور دوقبل از پایان اعتبارنامه های صادره برای هیا ت رئیسه اتاق های اصناف در کشور اقدام کند اما تاالان زمان ونوع برگزاری این انتخابات در هاله ای ابهام قرار دارد وهیچ چیزی معلوم نیست. چرا؟

اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی شهرستان کاشمر انتخاب شدند 18 اکتبر 2021

اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی شهرستان کاشمر انتخاب شدند

جلسه انتخاب هیأت رئیسه شورای اسلامی شهرستان کاشمر با حضور معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری کاشمر برگزار و اعضای هیات رئیسه شورا انتخاب شدند.