پنج شنبه, ۲۰ بهمن , ۱۴۰۱
وزارت نفت
بدون مجوز محیط زیست هیچ پروژه ای در وزارت نفت اجرا نمی شود 11 آوریل 2022

بدون مجوز محیط زیست هیچ پروژه ای در وزارت نفت اجرا نمی شود

وزیر نفت گفت: هیچ پروژه‌ای در وزارت نفت بدون تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست عملیاتی نخواهد شد.