جمعه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۲
ویروس کرونا
ظرفیت تختهای بیمارستان شهید مدرس کاشمر تکمیل شد 02 نوامبر 2020
مدیر شبکه بهداشت و درمان کاشمر 

ظرفیت تختهای بیمارستان شهید مدرس کاشمر تکمیل شد

مدیر شبکه بهداشت و درمان کاشمر از تکمیل ظرفیت تخت‌های بیمارستان شهید مدرس کاشمر خبر داد و گفت: متاسفانه با افزایش شیوع ویروس کرونا در هفته‌های اخیر و علیرغم انتقال بخش قلب بیمارستان شهید مدرس، ظرفیت این بیمارستان تکمیل و امکان پذیرش بیمار وجود ندارد.