شنبه, ۱۲ آذر , ۱۴۰۱
پاییز 1401
مبانی نظری کالبدشکافی ناآرامی‌های اجتماعی پاییز ۱۴۰۱ 03 نوامبر 2022
یادداشت/قسمت دوم

مبانی نظری کالبدشکافی ناآرامی‌های اجتماعی پاییز ۱۴۰۱

در ناآرامی اجتماعی اخیر کشور، رسانه‌های ارتباطی، بهمنی از تصاویر مغشوش و اطلاعات تحریف شده را به ذهن مخاطبان سرازیر کردن که منجر به تردید ذهنی و ابراز انزجار گفتمانی در بخشی از مخاطبان شد؛ «جهاد تبیین» مهمترین آنتی ویروس با «جنگ پیچیده ‌شناختی» است.