جمعه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۳
پروتکل بهداشتی
توصیه ویژه به رعایت کامل پروتکل های بهداشتی باتوجه به بروز آنفلوآنزا 11 اکتبر 2020
مدیرآموزش وپرورش کاشمر؛

توصیه ویژه به رعایت کامل پروتکل های بهداشتی باتوجه به بروز آنفلوآنزا

مدیر آموزش و پرورش کاشمر همکارانش را به رعایت کامل پروتکل های بهداشتی با توجه به سردی هوا و بروز آنفلوآنزا توصیه کرد.