یکشنبه, ۶ آذر , ۱۴۰۱
پیام شهید
چهل و یکمین سالگرد شهادت شهید والا مقام سید محمد طاهر طاهرزاده موسویان گرامی باد 14 آگوست 2022

چهل و یکمین سالگرد شهادت شهید والا مقام سید محمد طاهر طاهرزاده موسویان گرامی باد

پیام من به ملت ایران این است که راه امام کبیرمان خمینی آن اسطوره مقاومت و فضیلت را ادامه دهند و منتظر فرمان امام در هر کار و امری باشند.