شنبه, ۱۲ آذر , ۱۴۰۱
پیوند
انجام اولین عمل پیوند مغز استخوان کودکان به روش نیمه سازگار ( هاپلو ) در استان خوزستان 28 آوریل 2022

انجام اولین عمل پیوند مغز استخوان کودکان به روش نیمه سازگار ( هاپلو ) در استان خوزستان

انجام پیوند مغز استخوان به روش هاپلو یا نیمه سازگار، برای بیمارانی که در مسیر درمان نیازمند پیوند هستند ولی فرد دهنده مشابه ژنتیکی HLA را پیدا نمیکنند ، فرصت ادامه زندگی میدهد.