پنج شنبه, ۲۰ بهمن , ۱۴۰۱
کارآفرینی
معرفی فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان 13 آوریل 2022

معرفی فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

مجله مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات و انتشار منظم بصورت فصلی، دستاوردهای علمی محققان کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های ملی معتبر کشور نمایه نماید. مقالات مرتبط را جهت بررسی از طریق ایمیل شده به دفتر نشریه در اهواز ارسال فرمایید.

معرفی فصلنامه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار 12 آوریل 2022

معرفی فصلنامه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار

مقالات ارسالی برای مجله پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار داوری می ‌شوند و پس از داوری و موافقت هیئت تحریریه به چاپ خواهند رسید. لذا از همه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دعوت می گردد مقالات علمی پژوهشی، علمی ترویجی و مروری مرتبط با حوزه مندرج را جهت بررسی از طریق ایمیل به دفتر نشریه در اهواز ارسال فرمایند.