جمعه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۳
کمک
ضرورت ایجاد وقف در حوزه کمک به نیازمندان در کاشمر 20 اکتبر 2020
رئیس اداره اوقاف وامور خیریه کاشمر گفت:

ضرورت ایجاد وقف در حوزه کمک به نیازمندان در کاشمر

رئیس اداره اوقاف وامور خیریه کاشمر گفت: مبلغ موقوفه کمک به نیازمندان کاشمر تنها ۱۵ میلیون است باید موقوفات جدید به منظور کمک به نیازمندان و ایتام باشد.