چهارشنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۲
گمانه ها
سلمان رشدی از ️ اجرای حدود تا حدود اجرا 18 آگوست 2022
یادداشت/

سلمان رشدی از ️ اجرای حدود تا حدود اجرا

توهین به اشرف مخلوقات توهین به فلسفه آفرینش و همه مخلوقات است. بنابراین آفرینده و خالق در زمینه، زمان، مکان و به دست مخلوقات و حتی در ذیل تدبیر سامان دهندگان توهین، سنت خود را اجرا می‌کند و سلمان رشدی از این قاعده مستثنی نیست.