پنج شنبه, ۲۰ بهمن , ۱۴۰۱
16 آذر
١٦ آذر مال دانشجوى ضد نیکسون است، دانشجوى ضد آمریکا است، دانشجوى ضد سلطه است 07 دسامبر 2022
مقام معظم رهبری:

١٦ آذر مال دانشجوى ضد نیکسون است، دانشجوى ضد آمریکا است، دانشجوى ضد سلطه است

در کشور ما [جنبش دانشجویی] روایت تاریخی بسیارجالبی دارد. ایــن را از این جهــت می‌گویم و رویش تکیه میکنم که ایــن حرکت باید ادامه پیدا کند و این چیزی نیست که بتواند متوقف بشود... این جنبش دانشجوئی در کشــور ما در تاریخ ثبت شده و شناخته شده‌ خود، همیشه ضد استکبار، ضدســلطه، ضداســتبداد، ضــد اختناق و بشــدت عدالتخواه بوده است.

عدالت‌طلبی و استقلال خواهی از  ویژگی‌های دانشجوی فعال و تأثیرگذار اجتماعی است 06 دسامبر 2020
فرماندار کاشمر:

عدالت‌طلبی و استقلال خواهی از ویژگی‌های دانشجوی فعال و تأثیرگذار اجتماعی است

فرماندار کاشمر در پیامی به مناسبت روز دانشجو گفت: جوان بودن، شادابی، تحرک، استقلال خواهی و عدالت طلبی از جمله ویژگی‌هایی است که مبنای تفکر و گرایشات ذهنی و عملی دانشجوی فعال و تأثیرگذار اجتماعی را تشکیل می دهند.