جمعه, ۱۱ اسفند , ۱۴۰۲
انتخابات
جنگ ترکیبی و انتخابات 28 ژانویه 2024
یادداشت/

جنگ ترکیبی و انتخابات

هم اکنون و با فرا رسیدن فصل ماراتون سیاسی کشور یعنی انتخابات، دشمنان با جنگ ترکیبی سعی دارند عموم را نسبت به مشارکت در انتخابات سست و بی تفاوت کنند. راهکار مقابله جهاد تبیین است.

مجمع بسیجیان با جهاد تبیین برای تحقق مشارکت قوی در انتخابات تلاش کنند 28 ژانویه 2024
فرماندار کاشمر:

مجمع بسیجیان با جهاد تبیین برای تحقق مشارکت قوی در انتخابات تلاش کنند

فرماندار کاشمر با اشاره به مهمترین رویداد سیاسی در ۱۱ اسفندماه گفت: ضرورت است کارگروه‌های مجمع بسیجیان در جهت جهاد تبیین برای تحقق مشارکت و حضور حداکثری در انتخابات تلاش کنند.

همه موظفیم مردم را به شرکت در انتخابات تشویق کنیم 26 ژانویه 2024
امام جمعه موقت کاشمر:

همه موظفیم مردم را به شرکت در انتخابات تشویق کنیم

امام جمعه موقت کاشمر گفت: رهبر انقلاب یک مسئولیت را به ما داده و آن حضور گسترده در انتخابات است؛ روحانیون، اساتید دانشگاه و همه موظفیم مردم را به این مهم تشویق کنیم.

تلاش در جهت ایجاد شائبه در اذهان مردم غیر قابل اغماض است 23 ژانویه 2024
رئیس مرکز حوزه انتخابیه کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و کوهسرخ:

تلاش در جهت ایجاد شائبه در اذهان مردم غیر قابل اغماض است

رئیس مرکز حوزه انتخابیه کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و کوهسرخ با بیان اینکه رسانه امانت دار باشد یادآور شد: تلاش در جهت ایجاد شائبه در اذهان مردم غیر قابل اغماض است و از خطوط قرمز ماست.